Tjänster

Vi tillhandahåller ett stort antal tjänster inom ekonomi och bokföring:

Skatter

Rätt skatt och rätt avdrag för respektive förmån.

Deklarationer

Moms och arbetsgivaravgifter samt sammanställning av året som gått.

Bokslut

Kontroll av bokföring med justeringar för en rättvisande bild av ditt företag.

Årsredovisning

Helhetssyn på ditt företag med möjlighet till råd eller strategi.

Bokföring

Löpande bokföring underlättar för ditt företag.

Revision

Oberoende granskning av ditt företags verksamhet.

Avtal

Övergripande kontroll av dina avtal och åtaganden.

Försäkringar

Rätt försäkring och rätt försäkringsbolag.

Bouppteckningar

Sammanställning över ett dödsbos tillgångar och skulder.

Bolagsbildningar

Uppstart och registerring av ett nytt bolag.

Rådgivning

Utifrån ditt företags förutsättningar ger vi relevanta råd.

Administrativa tjänster

Övriga tjänster som inte sorterar under någon annan katergori här.

Kontakt

Frågor eller funderingar? Hör gärna av dig! Du når oss enligt följande:

Adress

Alf-Erik Bondesson
Fröjdenborgsgatan 21
261 38 Landskrona

Telefon

Mobil: 070-3942558